Два роки євроасоціації: перші наслідки для економіки України

ПОГЛЯДИ 1/2016

 

Угода про Асоціацію з ЄС кардинально вплинула на українське суспільство. Призупинення Євроасоціації стало приводом до початку протистояння на Майдані та наступної зміни режиму на межі 2013-2014 років. Багатовекторна зовнішньо-економічна політика була замінена єдино правильним «європейським вектором». Які наслідки мали такі зміни для економіки України та соціального становища громадян? Як це вплинуло на зростання або занепад окремих галузей виробництва в Україні? Чи вдалось українським виробникам покращити свої позиції на європейському ринку і в якій ролі?

Загальноекономічні тенденції

Інтеграція України до економічного простору Євро­ пейського Союзу не могла відбуватись на рівних умовах через різницю у масштабі цих регіонів. Населення ЄС у понад 11 разів перевищувало українське, валовий внут­ рішній продукт на початок євроінтеграції був вищим за український у понад 45 разів. Відповідно, впровадження зони вільної торгівлі Україна/ЄС відбувалось за сценарієм та правилами старшого європейського партнера (табл.1). З часу проголошення незалежності Україні не вдалось розбудувати суспільство добробуту, взірцем якого для українців виступали розвинені країни Європи. На кінець 2013 року ВВП України досяг лише 70% від рівня 1990-го року. Перед розпадом СРСР українські підприємства забезпечували понад 1,3% загальносвітового випуску продукції. За часи незалежності їх частка зменшилась у понад три рази і складала на кінець 2013 року лише 0,4%. Однак Україна на момент підписання Угоди ще перебу­ вала серед 40 найбільших економік світу, чий розмір був співставний із економіками Сінгапуру, Чилі, Гонконгу. Для Європейського Союзу це стало додатковим стимулом розширити доступ до українського ринку.

Повний PDF читайте тут. 

Контакти

  Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 99, кв. 1

+380 44 289-14-35

ukraine@rosalux.org

  rosalux.ukraine

©2022 Rosa Luxemburg Stiftung в Україні. Всі права захищено.

Search